Dodatkowy nabór ofert na opiekę wytchnieniową w 2022 r.

Data publikacji

W ramach przyszłorocznej edycji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami zaakceptowano oferty na rok 2022.

Opieka wytchnieniowa stanowi ważny element wsparcia dla bliskich osób z niepełnosprawnościami. W ramach przyszłorocznej edycji programu zaakceptowano oferty na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Wkrótce ogłoszony zostanie nabór uzupełniający.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wkrótce ogłoszony zostanie nabór uzupełniający w ramach programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-opieke-wytchnieniowa-w-2022-r-bedzie-dodatkowy-nabor-ofert
Grafika: https://pixabay.com/pl/