Dostępne Mieszkanie

Data publikacji

Dofinansowanie PFRON do zamiany mieszkania na dostępne.

"Dostępne mieszkanie" to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl, do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Dofinansowanie przysługuje osobie jeśli:

•    ograniczają ją bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jest w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz;
•    osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
•    osoba nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Więcej informacji.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne mieszkanie/dostepne-mieszkanie/
Grafika: https://pl.freepik.com/