Działania integracyjno-edukacyjne dla toruńskich seniorów

Data publikacji

Fundacja Trzeba Komuś Pomóc realizuje projekt pt.: „Toruńska mapa na miarę nowych czasów” skierowany do osób w wieku co najmniej  60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepracujących.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2021 r. dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
•    spotkania z psychologiem;
•    warsztaty edukacyjno-integracyjne;
•    piknik integracyjny.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 721 044 652.
 

Grafika

Źródło i grafika: http://mywtoruniu.pl/projekt-torunska-mapa-na-miare-nowych-czasow-dla-osob-60/
Grafika: https://pixabay.com/pl/