Inkubator Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”

Data publikacji

Do 15 września br. trwa nabór zgłoszeń na dofinansowanie innowacyjnych działań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pomysły można zgłaszać do programu Inkubator Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”.

Celem Inkubatora jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności w całej Polsce. Do udziału w projekcie zapraszani są pomysłodawcy i autorzy rozwiązań, których efektem będzie większa dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele instytucji i biznesu, którzy jako innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności.

grafika

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - wiodąca polska organizacja działająca w obszarze rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie:

•    merytoryczne – mentoring i doradztwo specjalistyczne,
•    finansowe - granty o średniej wysokości 35 tys. zł na opracowanie rozwiązania i realizację     w swoim środowisku,
•    promocyjne - upowszechnianie najlepszych rozwiązań w całej Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora: https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/ lub uzyskać pod numerem telefonu: 515 323 393.

Więcej informacji.

Źródło i grafika: https://www.bydgoszcz.pl/seniorzy/aktualnosci/inkubator-innowacji-spolecznych-generator-dostepnosci/
Grafika: https://pixabay.com/pl/