Insert w gazecie dot. infrastruktury pomocowej

Data publikacji

W jutrzejszym wydaniu (tj. 30.10.20 r.) Gazety Pomorskiej, Nowości oraz Expressu Bydgoskiego ukaże się insert poświęcony kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej i zdrowotnej dostępnej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zawarte tam dane teleadresowe wraz krótkim i przystępnym opisem oferty z jakiej można skorzystać  mają na celu ułatwienie odnalezienia właściwej instytucji.

Materiał został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury.

Grafika: https://pixabay.com/pl/