Miejsce wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi

Data publikacji

Od 2 października 2023 r. Stowarzyszenie im. Sue Ryder planuje otworzyć w Bydgoszczy miejsce, w którym świadczone będzie wsparcie osobom cierpiącym na choroby otępienne. 15 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi oraz terapeutycznymi, nakierowanymi na deficyty wynikające z takich chorób, jak choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, a także otępienie naczyniopochodne.

Pomoc będzie udzielana w zakresie  prawidłowej organizacji życia codziennego i podtrzymywania samodzielności oraz sprawności psychofizycznej. Opieka nad osobą z zaburzeniami psychicznymi jest źródłem przewlekłego stresu dla opiekuna prowadzącego do poważnych konsekwencji (m.in. problemy zdrowotne i psychiczne, agresja w stosunku do chorego, syndrom „caregiver burden”), więc pośrednio podczas realizacji projektu znacząco wspierani będą też sami opiekunowie, którzy otrzymują wytchnienie od codziennych obowiązków.

Dom Opieki Dziennej zapewnia:

  • profesjonalne usługi opiekuńcze w godzinach 7:30-16:30
  • zajęcia terapeutyczne dobierane w zależności od zdiagnozowanych deficytów (np. arteterapia, terapia funkcji poznawczych, terapia reminescencyjna, choreoterpia, dogoterapia, terapia walidacyjna, gimnastyka i inne)
  • opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia
  • wyżywienia (śniadanie, obiad, przekąski)
  • usługi pielęgniarskie
  • wsparcie psychologiczne
  • zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą i inne w zależności od potrzeb

Cena: 1900 zł/miesiąc

Więcej informacji.

Grafika
 

Źródło i grafika: https://www.sueryder.org.pl/o-nas/aktualnosci/464-dom-opieki-dziennej-dla-osob-cierpiacych-na-choroby-otepienne
Grafika: https://pixabay.com/