Ministerstwo ogłasza nową edycję programu Opieka 75+

Data publikacji

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało program Opieka 75+ na rok 2023.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich, liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania) na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizacje zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:

•    dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;

•    dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

•    dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ministerstwo-oglasza-nowa-edycje-programu-opieka-75
Grafika: https://pl.freepik.com/