Nadal można składać wnioski w ramach programu „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022

Data publikacji

Jednostkom samorządu terytorialnego przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia. W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Oferty można składać do dnia 11 stycznia 2022 r. Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań  w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 18 marca 2022 roku.

Więcej informacji.

Źródło: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/588
Grafika: https://pixabay.com/pl/