Nowa edycja programu Senior+

Data publikacji

Rusza nabór wniosków do nowej edycji programu Senior+.

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji, do 5 stycznia 2023 r., do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone do 17 marca 2023 roku. Program pozwala na dofinansowanie projektów „jednorocznych”, tj. realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 roku. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych placówek. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. zł w przypadku Dziennych Domów, natomiast na utworzenie Klubów dla seniorów maksymalnie 200 tys. zł dotacji.

W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie istniejących już domów i klubów dla seniora:

•    dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania;
•    na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 zł dofinansowania;
•    utrzymanie jednego miejsca w Klubie Seniora może być dofinansowane do 200 zł miesięcznie.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-wnioskow
Grafika: https://pl.freepik.com/