Podnieś swoje kompetencje – zapraszamy na szkolenia komputerowe

Data publikacji

Trwają zapisy na certyfikowane kursy dla dorosłych oferujące m.in. nabycie podstawowych umiejętności obsługi internetu i programów biurowych oraz naukę wykorzystywania narzędzi cyfrowych dla nauczycieli. Realizatorem marszałkowskich szkoleń jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, będąca spółką samorządu województwa. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

 - Zdobywanie nowych umiejętności to inwestycja we własną przyszłość. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przywrócone po spowodowanej pandemią przerwie, działania projektowe są skierowane do osób w przedziale wiekowym 25-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje umiejętności i podnosić kompetencje oraz mieszkają, pracują lub uczą się na terenie naszego województwa. Do uczestnictwa w szkoleniach szczególnie zachęcamy osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne lub posiadające maksymalnie średnie wykształcenie. Z udziału w projekcie wyłączeni są prowadzący działalność gospodarczą.

Obecnie zapraszamy na:

  • bezpłatne szkolenia pozwalające uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - rekrutację na kursy przygotowujące do egzaminu prowadzi partner projektu firma „SEKA” SA, w programie zajęć m.in. podstawy korzystania z komputera i internetu, obsługa poczty e-mail oraz programów pakietu MS Office
  • szkolenia „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” skierowane w szczególności do nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego (bez względu na wiek, poziom wykształcenia, czy niepełnosprawność; wkład własny wynosi 2 % kosztu szkolenia).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
e-mail: szkoleniakomputeroweattarr [dot] org [dot] pl
tel. 56 699 54 89.

Od 4 lat realizujemy projekt szkoleń komputerowych dla mieszkańców naszego województwa, dzięki któremu swoje kompetencje podniosło już ponad 3500 osób dorosłych. Więcej na temat projektu przeczytać można na naszej stronie internetowej.

Marszałkowskie kursy komputerowe w liczbach:
•    w latach 2018-2020 w kursach wzięło udział ponad 3500 uczestników
•    od Początku realizacji projektu przeszkolono ponad 270 grup
•    do końca czerwca 2023 roku ze szkoleń skorzysta 6 030 osób.

Bezpłatne kursy językowe dla dorosłych

Wśród samorządowych projektów podnoszących kompetencje znajdują się również bezpłatne kursy językowe, z których do tej pory skorzystało ponad 3,5 tysiąca mieszkańców Kujaw i Pomorza. W tym roku zmieniliśmy warunki rekrutacji, dzięki czemu z zajęć skorzysta szersza grupa odbiorców.

Projekty edukacyjne dla dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych współfinansowane są przez samorząd województwa przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Źródło i grafika: https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37436-podnies-swoje-kompetencje-zapraszamy-na-szkolenia-komputerowe
Grafika: Szkolenia komputerowe dla dorosłych, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP