Renta socjalna – korzystne zmiany dla dorabiających

Data publikacji

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej.

Nowe przepisy dotyczące renty socjalnej są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona.

Co ważne od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną mogą być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku. Ostateczne rozliczenie się z ZUS-em nastąpi po upływie roku kalendarzowego. Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.radziejow.pl/1225,marzec-2022?tresc=23271
Grafika: https://pl.freepik.com/