„Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”

Data publikacji

Ogłoszenie o naborze fiszek skalowanej innowacji w ramach projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku ogłasza nabór fiszek skalowanej innowacji w ramach projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”. Celem grantów jest wdrażanie opieki domowej na terenach wiejskich  z zachowaniem zgodności z modelem.

Podmiotami uprawnionymi  do ubiegania się o grant są podmioty publiczne lub prywatne, świadczące usługi społeczne i/lub zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim. Podmiotami uprawnionymi  do ubiegania się o grant mogą być wyłącznie podmioty, które jednocześnie wykorzystują innowację w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

W ramach naboru I przewidziana jest łączna kwota o wysokości 1 085 761,00 zł, natomiast naboru II – 1 000 000,00 zł (termin ogłoszenia naboru II zostanie podany do wiadomości na 14 dni przed terminem składania wniosków). Wysokość jednego grantu wynosi od 50 000 do 100 000 zł na jeden projekt. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany.

Jeden potencjalny Grantobiorca może złożyć maksymalnie jedną fiszkę w obu naborach łącznie. Termin 1 naboru trwa od 7 kwietnia 2022 r., od godz. 0:00 do 14 kwietnia 2022 r., do godz. 23:59. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o grant jest wypełnienie fiszki, którą Grantobiorca wypełnia na formularzu (wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu), w formie elektronicznej  i składa podpisaną przez osoby uprawnione za pośrednictwem strony internetowej https://opieka.owop.org.pl/.

Zasady dotyczące składania wniosków w naborze, kryteria oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie naboru. Pytania dotyczące naboru należy kierować do Grantodawcy – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – mailem na adres opiekaatowop [dot] org [dot] pl lub na infolinii czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00, pod nr tel: 570 900 335. Pełna Dokumentacja naboru jest do pobrania na stronie https://opieka.owop.org.pl/ogloszenie-naboru-nr-1/.

Więcej informacji.

Źródło: https://opieka.owop.org.pl/ogloszenie-naboru-nr-1/
Grafika: https://pl.freepik.com/