Sprzęt komputerowy dla dziennego domu pobytu

Data publikacji

Gmina Chrostkowo otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania mającego na celu doposażenie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu w stanowiska komputerowe.

Zakupiony sprzęt ma przyczynić się do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz rozwijania ich kompetencji cyfrowych.

Dzięki wsparciu w wysokości 20 000,00 zł zakupiono 3 laptopy oraz 1 tablet.

Pełna treść informacji.

Źródło: https://chrostkowo.pl/wiadomosci/60358/wsparcie-cyfrowe-dla-dziennego-domu-pobytu-w-stalmierzu-
Grafika: https://pixabay.com/pl/