„STOP COVID – STOP IZOLACJI” – drugi warsztat za nami

Data publikacji

W dniu dzisiejszym (tj. 27.07.21 r.) w siedzibie Naszego Ośrodka odbył się drugi warsztat w ramach cyklu spotkań pn. "STOP COVID - STOP IZOLACJI".

Pan Piotr Łącki dla licznego grona uczestników poprowadził warsztat dot. sposobów na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż.

Kolejny warsztat już w najbliższy wtorek - 03.08.21 r. i dotyczyć będzie metod na powrót do aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym itp. Niestety zarówno na ten, jak i ostatni warsztat nie mamy już wolnych miejsc.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Zdjęcia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Grafika

Grafika

Grafika

Grafika

Grafika