UDOSTĘPNIACZE 60+

Data publikacji

Złóż wniosek na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora kampanii, można zgłaszać wnioski na braki dostępności w placówkach publicznych dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Brak dostępności to sytuacja, w której nie można załatwić sprawy, na przykład wjechać wózkiem lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Wnioski można składać na stronie: https://www.gov.pl/…/zloz-wniosek-o-zapewnienie…

Jeśli podmiot publiczny nadal nie zapewnił dostępności, można złożyć skargę w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w wybranym przez siebie oddziale. Skargę może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami, której wniosek o zapewnienie dostępności nie został załatwiony pozytywnie przez podmiot publiczny lub przedstawiciel ustawowy takiej osoby. Można skorzystać z przygotowanego przez PFRON formularza skargi na brak dostępności, znajdującego się na witrynie:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/dostepnosc/formularze_wniosek_skarga/Skarga_na_brak_dostepnosci.pdf

Po rozpatrzeniu skargi Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję, w której nakaże co, a także do kiedy ma zrobić dany podmiot publiczny.

Więcej informacji.

Źródło: https://glosseniora.pl/2022/12/23/udostepniacze-60-zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej/
Grafika: https://pl.freepik.com/