UMK zaprasza do projektu naukowego

Data publikacji

Przypominamy o możliwości uczestnictwa w projekcie naukowym realizowanym przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia pn. "Zdolności przestrzenne u osób starszych”.

Celem głównym projektu jest zrozumienie, w jaki sposób zdolności przestrzenne zmieniają się u osób starszych.

  • Do projektu mogą zgłaszać się osoby po 60 r.ż., które mają sprawny wzrok i słuch i nie mają problemów z poruszaniem się.
  • W ramach projektu będzie można wykonać badanie mózgu w rezonansie magnetycznym oraz odbyć konsultację z lekarzem neurologiem.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia na badania można kontaktować się pod nr tel. 505 701 764.

Grafika

Więcej informacji.

Źródło i grafika: http://mywtoruniu.pl/projekt-naukowy-zdolnosci-przestrzenne-osob-starszych/ oraz https://www.facebook.com/centrumwielupokolentorun/photos/a.109595563900157/246688393524206/
Grafika: https://pixabay.com/pl/