W porę wykryć tętniaka

Data publikacji

Zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski programie profilaktycznym, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzą trzy placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Żninie i Włocławku. Łącznie przebadamy 807 mężczyzn.

- Tętniak aorty brzusznej to poważne zagrożenie dla życia, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. roku życia. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej wykrycie, jeszcze w stadium bezobjawowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w 2022 roku objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.

Realizatorami programu są trzy wybrane w drodze konkursu placówki medyczne zlokalizowane na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę:

•    Przychodnia Lekarska Rodzina w Koronowie w powiecie bydgoskim,
•    „EPOKA” NZOZ w Żninie,
•    Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Lista realizatorów z numerami telefonów

Badania są organizowane indywidualnie przez poszczególne placówki. Samorząd województwa przeznaczył na ich realizację blisko 50 tysięcy złotych. Program zakłada przebadanie łącznie 807 osób.

Wśród marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej, których realizację kontynuujemy w tym roku, znajdują się także szczepienia przeciwko pneumokokom, badania kolonoskopowe i profilaktyka upadków dla seniorów.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Więcej informacji.

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38949-w-pore-wykryc-tetniaka-8
Grafika: Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP