Webinar dot. praw seniora

Data publikacji

Zrealizowaliśmy już 3 spotkania online w ramach cyklu "InfoSenior WEBINARIA". Przed nami ostanie spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcone będzie prawom seniora.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. najbardziej aktualne tematy dot. aspektów prawnych, z którymi mogą spotkać się osoby starsze (np. porady konsumenckie, umowy zawarte podczas pokazów handlowych, renta dożywotnia, mieszkanie w zamian za opiekę itp.)

Aby wziąć udział w spotkaniu niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Podczas rejestracji wystarczy tylko wpisać imię oraz adres mailowy. Wszystkie osoby, które się zarejestrują otrzymują e-mail z przypomnieniem o webinarze oraz klawiszem do wejścia na wydarzenie.

Link rejestracyjny: https://abcsenior.com/webinars/prawa-seniora/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Webinaria organizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grafika: https://pixabay.com/pl/