Wspieramy usługi opiekuńcze

Data publikacji

Zostały zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Włocławek.

Świadczenie usług opiekuńczych przeznaczone będzie dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek. Usługi będą świadczone w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez trzy podmioty: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz Spółdzielnię Socjalną „EMPATIA”.

Wspomniani wykonawcy będą także realizatorami programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Poza tym, Spółdzielnia Socjalna EMPATIA będzie realizowała usługi w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Z programu skorzysta 45 uczestników, w tym dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-1494-wspieramy_uslugi_opiekuncze.html
Grafika: https://pl.freepik.com/