Insert w gazecie dot. wsparcia w czasie epidemii

Data publikacji

W jutrzejszym wydaniu (tj. 27.11.20 r.) Gazety Pomorskiej, Nowości oraz Expressu Bydgoskiego ukaże się insert poświęcony ofercie pomocowej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w związku z epidemią koronawirusa, realizowanej przez samorządy gminne i miejskie naszego województwa.

Materiał został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury.

Grafika: https://pixabay.com/pl/