Insert w gazecie dot. wsparcia w czasie epidemii

Insert w gazecie dot. wsparcia w czasie epidemii

Data publikacji

W jutrzejszym wydaniu (tj. 27.11.20 r.) Gazety Pomorskiej, Nowości oraz Expressu Bydgoskiego ukaże się insert poświęcony ofercie pomocowej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w związku z epidemią koronawirusa, realizowanej przez samorządy gminne i miejskie naszego województwa.

Materiał został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/insert-w-gazecie-dot-wsparcia-w-czasie-epidemii

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2020-11/newspaper-1075795_1920.jpg?h=93898b3b&itok=EeWY8wUr