Jak dostosować toruńską starówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Data publikacji

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zleciło Fundacji Archipelag Inicjatyw przygotowanie opracowania obejmującego obszar zespołu staromiejskiego, zawierającego zestawienie barier i utrudnień dla osób z niepełnosprawnością (w tym: osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących).

Fundacja przeprowadziła już spacery badawcze z torunianami, a także cykl spotkań, na których mieszkańcy wskazywali utrudnienia, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni starówki. Zaproponowano już rozwiązania, które można by zastosować, z myślą o poprawie jakości życia torunian i turystów z niepełnosprawnością.

Zanim dokument zostanie przygotowany w ostatecznym kształcie, planowane są jego konsultacje.

Na spotkaniu konsultacyjnym zaprezentowane zostaną wypracowane propozycje rozwiązań, jakie mogłyby być zastosowane w przestrzeni Zespołu Staromiejskiego w celu poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na tym obszarze. Ważne będą również opinie mieszkańców o już zaproponowanych rozwiązaniach oraz o kolejne pomysły na starówkę bez barier.

Spotkanie odbędzie się 2 września br., o godz. 17:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI przy al. Solidarności 1-3.

Obowiązuje limit miejsc – do 70 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2021 r., do godz. 15.00 (telefonicznie: 737 465 446 lub mailowo: kontaktatarchipelag-inicjatyw [dot] pl)

Podczas spotkania uczestnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć osobiście w spotkaniu, a ma pomysły na rozwiązania w zakresie barier architektonicznych może przekazać swoje uwagi i propozycje do dnia 13 września br. drogą mailową na adres: kontaktatarchipelag-inicjatyw [dot] pl lub telefoniczne – tel. 737 465 446.

Pełna treść informacji.

Źródło: https://www.torun.pl/pl/starowka-bez-barier
Grafika: https://pixabay.com/pl/