Klub Seniora w gminie Ryńsk

Data publikacji

Gmina Ryńsk w partnerstwie z Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski rekrutuje do projektu „Kluby Seniora w Gminie Ryńsk”.

 • Inicjatywa skierowana jest do niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów, będących mieszkańcami gminy Ryńsk.
 • Kluby Seniora funkcjonować będą w miejscowościach: Czystochleb, Myśliwiec, Nielub, Orzechówko.
 • Spotkania w Klubach odbywać się będą w 18-osobowych grupach, a uczestnictwo w klubie będzie bezpłatne.
 • Kluby Seniora pracować będą przez 5 dni w tygodniu, po 4 godz. dziennie.
 • W każdym klubie planowane są:
 1. Warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne),
 2. Spotkania z lekarzem geriatrą (doradztwo grupowe),
 3. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
 4. Warsztaty artystyczno/rękodzielnicze,
 5. Wyjazdy integracyjne,
 6. Wyjazdy np. do kina/teatru/operetki dla uczestników i ich opiekunów,
 7. Imprezy integracyjne.
 • W ramach projektu świadczone będą usługi:
 1. Doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne.
 2. Szkolenie dla opiekunów w miejscu zamieszkania.
 3. Organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 4. Organizacja dowozów i dojazdów uczestników do Klubu, urzędów, lekarza i innych niezbędnych dla uczestnika.

Nabór uczestników do projektu trwa do 31.05.2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami tel. 507 115 160, 690 423 316, 56 687 75 28 w godz. 8:00 - 14:00.

Pełna treść informacji.

Źródło: https://gminarynsk.pl/index.php/k2-business/item/2011-kluby-seniora-w-gminie-rynsk
Grafika: https://pixabay.com/pl/