Powołano nowego pełnomocnika ds. polityki senioralnej

Data publikacji

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał Pana Mateusza Czarnowskiego na stanowisko pełnomocnika ds. polityki senioralnej.

Mateusz Czarnowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku pedagogika. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do zadań pełnomocnika wojewody ds. seniorów jest m.in.:
- prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawania potrzeb seniorów w regionie i wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków ich życia;
- prowadzenie polityki informacyjnej i promowanie rządowych programów na rzecz seniorów;
- współpraca i współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów;
- przygotowanie sprawozdania rocznego z podjętych działań.  

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji.

Źródło: https://bydgoszcz.tvp.pl/58636245/mateusz-czarnowski-pelnomocnikiem-wojewody
Grafika: https://pl.freepik.com/