Powołano nowego pełnomocnika ds. polityki senioralnej

Powołano nowego pełnomocnika ds. polityki senioralnej

Data publikacji

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał Pana Mateusza Czarnowskiego na stanowisko pełnomocnika ds. polityki senioralnej.

Mateusz Czarnowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku pedagogika. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do zadań pełnomocnika wojewody ds. seniorów jest m.in.:
- prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawania potrzeb seniorów w regionie i wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków ich życia;
- prowadzenie polityki informacyjnej i promowanie rządowych programów na rzecz seniorów;
- współpraca i współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów;
- przygotowanie sprawozdania rocznego z podjętych działań.  

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji.

Źródło: https://bydgoszcz.tvp.pl/58636245/mateusz-czarnowski-pelnomocnikiem-wojewody
Grafika: https://pl.freepik.com/

Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/powolano-nowego-pelnomocnika-ds-polityki-senioralnej

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2022-02/two-confident-business-man-shaking-hands-during-a-meeting-in-the-office-success-dealing-greeting-and-partner-concept.jpg?h=56861d06&itok=-PbFLDn3