Karta Seniorów

Karta Seniorów

Każda osoba powyżej 60 r.ż.(lub 65 r.ż. w zależności od Regulaminu uzyskania karty na terenie danej gminy) może wyrobić własną Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do wielu ulg i zniżek oferowanych przez partnerów, którzy przystąpili do Programu Karty Seniora.