Przewodnik dla osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach programu Wspieraj Seniora

Przewodnik dla osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach programu Wspieraj Seniora

Data publikacji

Tym razem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało najważniejsze informacje o programie Wspieraj Seniora dla osób potrzebujących pomocy.

Poniżej najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, opracowane przez Ministerstwo.

Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program w gminie
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej.

Kto może skorzystać z programu?
Program jest skierowany dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy za zakupy i usługi ponoszona jest odpłatność?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
z osobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11
•    Podczas rozmowy należy zgłosić, że pozostaje się w domu. Zapisać datę i godzinę kontaktu.
•    Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
•    Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
•    Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniono na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można pomóc. Poda imię i nazwisko osoby oraz datę, kiedy przyjdzie osoba świadcząca pomoc.
•    Podczas rozmowy telefonicznej, należy pamiętać o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która będzie świadczyć pomoc.
•    W razie wątpliwości, można skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej.

KROK 3.
•    Przychodzi osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu.
•    Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: mieć maseczkę, zachować dystans, w miarę możliwości używać rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
•    Odbiór zakupów od osoby, która świadczy pomoc z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
WAŻNE! Opłata jest tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto przyjeżdża, by świadczyć pomoc?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
w wieku 70 lat i więcej.

Czy można zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii:
22 505 11 11.

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Pełna treść informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-skorzystac-z-pomocy-udzielanej-w-ramach-programu-wspieraj-seniora
Grafika: https://pixabay.com/pl/

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/przewodnik-dla-osob-chcacych-skorzystac-ze-wsparcia-w-ramach-programu-wspieraj-seniora

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2020-10/woman-3186741_1920.jpg?h=beaa19d7&itok=hIH2T_Yl