W Brzoziu rekrutują do Klubu Seniora

W Brzoziu rekrutują do Klubu Seniora

Data publikacji

Gmina Brzozie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Klub Seniora w Brzoziu”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwój i Edukacja w Górznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.21 r. do 31.12.22 r. i skierowany będzie do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kobiet i mężczyzn, w wieku 60+, zamieszkałych w gminie Brzozie.

Nadrzędnym celem Klubu jest zapewnienie uczestnikom miejsca do integracji i aktywizacji, pomoc realizacji pasji, umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, budynek Urzędu Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, pok. 5.

Kryteria rekrutacji:
– obligatoryjne:
•    wiek 60 lat i więcej,
•    zamieszkanie na terenie gminy Brzozie,
•    osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek  Urzędu Gminy w Brzoziu, pok. 5 lub do pobrania na stronie www.brzozie.pl.

Osoba do kontaktu: Kierownik GOPS – Anna Raczkowska, tel. 56 49 129 25.

W chwili obecnej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą zakaźną COVID-19 prowadzony jest nabór uczestników, zajęcia rozpoczną się z chwilą ogłoszenia o zniesieniu ograniczeń.

Więcej informacji.

Źródło: https://brzozie.pl/36143-2/
Grafika: https://pixabay.com/pl/

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/w-brzoziu-rekrutuja-do-klubu-seniora

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2021-01/waiting-3659410_1920.jpg?h=b6bd2d6a&itok=9NbKWuDa