Rady Seniorów

Rady Seniorów

Rady Seniorów są organem opiniodawczo-doradczym i funkcjonują najczęściej przy urzędach miast/gmin. Dostarczają one informacji nt. sposobów i kierunków strategii społecznych w odniesieniu do środowiska ludzi starszych oraz podejmują różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia mające na celu aktywizację i integrację środowisk senioralnych.

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/strona/rady-seniorow

Załączniki