„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – wydłużony termin składania wniosków

„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – wydłużony termin składania wniosków

Data publikacji

Do 30 czerwca br. wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie tworzenia placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami to główny cel programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Budżet programu w latach 2021-2024 będzie wynosił łącznie 300 mln zł, rocznie – 75 mln zł. Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, a drugi – dofinansowanie utrzymania działalności ośrodka.

Gminy/powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody:
•    Moduł I – do 30 czerwca br.
•    Moduł II – do 30 września br.

Następnie wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków oraz wymaganymi dokumentami:
•    W ramach modułu I – do 30 lipca br. (decyduje data wpływu do wojewody),
•    Modułu II – w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Pełna treść informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/centra-opiekunczo-mieszkalne-nabor-wnioskow-o-wsparcie-w-tworzeniu-placowek-wydluzony-do-konca-czerwca
Grafika: https://pixabay.com/pl/

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/centra-opiekunczo-mieszkalne-wydluzony-termin-skladania-wnioskow

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2021-05/hospice-4135835_1920.jpg?h=18728384&itok=DFBvljY7