Stalowe Anioły 2021 – przyjmowane są zgłoszenia

Stalowe Anioły 2021 – przyjmowane są zgłoszenia

Data publikacji

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz mają okazję zostać nagrodzeni za swoje działania. Trwa nabór wniosków w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2021 r.
 
- Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia, chcemy promować najciekawsze inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
 
„Stalowe Anioły” co roku trafiają do osób indywidualnych i zespołów, które wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w pomocy mieszkańcom naszego województwa i są autorami najbardziej wartościowych inicjatyw społecznych. W tym roku po raz 15 doceniona zostanie ich bezinteresowna działalność. Poza statuetkami wyłonieni w konkursie otrzymują także nagrody finansowe i rzeczowe.
 
Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:
•    organów administracji rządowej i samorządowej,
•    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
•    organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
 
Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2021 roku osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.
 
•    Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania
 
Anioły pomocy społecznej
 
Wśród zeszłorocznych zwycięzców konkursu znalazły się osoby i grupy działające na rzecz rodzin oraz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, których działania wywarły zasadniczy wpływ na jakość życia m.in. niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz dzieci i całych rodzin. Nagrody trafiły do 11 osób indywidualnych i 4 zespołów.

Zobacz też:
•    Rozmowa z Marią Konarzewską, dyrektorem bursy szkolnej nr 1 w Bydgoszczy, tegoroczną laureatką nagrody Stalowy Anioł
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Źródło: https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37391-stalowe-anioly-2021-przyjmujemy-zgloszenia
Grafika: Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/stalowe-anioly-2021-przyjmowane-sa-zgloszenia

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2021-08/20210701_nabor-bc11a177.jpeg?h=9fe44633&itok=er-F99PU