Emerycie wkrótce otrzymasz ważny list z ZUS!

Emerycie wkrótce otrzymasz ważny list z ZUS!

Data publikacji

ZUS rozpoczął wysyłkę dwóch ważnych decyzji dla emerytów, decyzji waloryzacyjnej i o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS. Będzie to decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę oraz decyzja o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe przyznane do końca lutego 2022 roku. Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1338,44 zł brutto. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł brutto. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł brutto, a dodatek pielęgnacyjny  do 256,44 zł.

ZUS wypłaca także ostatnie trzynastki. Osoby, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.

Więcej informacji.

Źródło: https://powiat-nakielski.pl/news/content/12990
Grafika: https://pl.freepik.com/

Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/emerycie-wkrotce-otrzymasz-wazny-list-z-zus

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2022-04/piggy-bank-with-coins-and-laptop.jpg?h=17fdb587&itok=OZzMMwmT