Korpus Wsparcia Seniorów w Bydgoszczy

Korpus Wsparcia Seniorów w Bydgoszczy

Data publikacji

Korpus Wsparcia Seniorów to program, w którym wolontariusze pomagają osobom starszym w czynnościach życia codziennego.

Program Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W Bydgoszczy realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom 65+, których potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych.

Wolontariuszami w programie mogą zostać także sami seniorzy. Wsparcie może mieć bowiem charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego, co w szczególności sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych. Do 10 września trwa pierwszy nabór wolontariuszy do projektu. Regularna pomoc seniorom ruszy od września.

Więcej informacji uzyskać można za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11. Potrzebę pomocy zgłaszać można także bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w Działach Pomocy Środowiskowej odpowiednich ze względu na ulicę zamieszkania.

Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmuje:
     1.    Spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu.
     2.    Wspólne sporządzanie posiłków.
     3.    Utrzymanie porządku w domu.
     4.    Zakupy, w tym wykupienie leków.
     5.    Umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską.
     6.    Załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/seniorzy/korpus-wsparcia-seniorow/korpus-wsparcia-seniorow-uzyskaj-pomoc/
Grafika: https://pl.freepik.com/

Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/korpus-wsparcia-seniorow-w-bydgoszczy

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2022-08/1.png?h=62a81dab&itok=tUyIsdw6