Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Data publikacji

Korpus Wsparcia Seniorów będzie działał również w 2023 roku.

Celem utworzonego w 2020 r. programu było niesienie pomocy osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, a także elementem polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program składa się z dwóch modułów:

•    Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

•    Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (opaski bezpieczeństwa dla seniorów).

Do końca stycznia 2023 r. gminy mają czas na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na przyszły rok.

•    30 stycznia 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez gminy do wojewodów.

•    10 lutego 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r
Grafika: https://pl.freepik.com/

Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2022-12/Young%20man%20and%20old%20lady%20walking%20across%20road%20in%20front%20of%20car.jpg?h=088b2bde&itok=-N9_o4Xg