Konkursy dla pozarządówek - wnioski do 12 stycznia

Konkursy dla pozarządówek - wnioski do 12 stycznia

Data publikacji

Blisko 7 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację przyszłorocznych projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski w większości konkursów o dofinansowanie można składać do 12 stycznia. Regulaminy konkursowe na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

- Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego. Cieszę się, że dzięki wsparciu samorządu województwa mogą aktywnie działać.  Zapraszam do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków w większości z nich potrwa 12 stycznia.

Konkursy otwarte do 12 stycznia:

•    zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
•    upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (małe imprezy)
•    upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (duże imprezy)
•    szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych
•    rozwiązywanie problemów alkoholowych
•    przeciwdziałanie narkomanii
•    aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
•    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•    wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    ochrona i promocja zdrowia
•    ochrona zdrowia psychicznego
•    wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
•    budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
•    wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
•    aktywizacja i integracja społeczna seniorów
•    rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
•    zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych
•    wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich.

Konkurs otwarty do 28 lutego:

•    rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Konkurs otwarty od 2 stycznia do 30 września:

•    dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Wszystkie ogłoszenia konkursowe na www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Organizacje pozarządowe w naszym województwie mogą nadal korzystać z nieodpłatnego wsparcia i doradztwa. Ośrodek Tłok zaprasza do konsultacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa. Katalog dostępnego wsparcia obejmuje m.in. doradztwo księgowe, finansowe, marketingowe, prawne, w dziedzinie RODO, planowania strategicznego i źródeł finansowania NGO-sów, a także konsultowanie projektów.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Więcej informacji.

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/39674-konkursy-dla-pozarzadowek-wnioski-do-12-stycznia
Grafika: Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/konkursy-dla-pozarzadowek-wnioski-do-12-stycznia

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2022-12/20190527_konkursy-b6c212b5.jpeg?h=9b9f7346&itok=0SjzgTAX