Rekrutacja na usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego

Rekrutacja na usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego

Data publikacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa nadal.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach naszego Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać:

  • Bezpośrednio do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00 , 2 piętro, pokój nr 204, 207, nr tel.: 56 657 14 70, wew. 14 11 lub 10 67,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
  • elektronicznie na adres mailowy: teleopiekaat[2][1]rops [dot] torun [dot] pl

Formularze dostępne są na stronie internetowej: www.rops.torun.pl

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pod nr tel. 56 657 14 70 wew. 14 11, 10 67 lub e-mail: teleopiekaat[2][1]rops [dot] torun [dot] pl

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/rekrutacja-na-uslugi-pomocy-sasiedzkiej-i-wolontariatu-opiekunczego

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2023-02/grafika_0.jpg?h=e2053611&itok=oaZBr941
  • [1] http://www.infosenior.rops.torun.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] http://www.infosenior.rops.torun.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif