Start nowej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”

Start nowej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”

Data publikacji

Właśnie wystartowała rekrutacja do nowej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być dzielnica, miasto, wieś, gmina lub powiat.

Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60+ – samodzielnie lub w parze międzypokoleniowej z osobą młodszą o co najmniej 25 lat (pełnoletnią). Na etapie składania wniosków pomysłodawca powinien wskazać organizację lub instytucję wspierającą, która będzie pełnić funkcję grantobiorcy. Animatorzy-autorzy pomysłu zgłaszają się we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która będzie pełnić rolę podmiotu aplikującego o dotację.

W ramach tegorocznej edycji w szczególności poszukiwane będą działania:

  • na rzecz środowiska i klimatu,
  • nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
  • stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego online, który udostępniony jest na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl w terminie od 15 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

Zwycięskie pomysły na działania społeczne zostaną wybrane w drodze konkursu w trzyetapowym procesie. Nagrodzone projekty otrzymają dotację na realizację działań trwających maksymalnie od 1 września 2023 do 30 czerwca 2024 (i nie krócej niż 7 miesięcy) wysokości od 11 000 zł do 17 000 zł.

Więcej informacji.

Źródło: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/regulamin/
Grafika: https://seniorzywakcji.pl/przyszlosc-zmieniamy-teraz-ruszyl-nabor-do-16-edycji-konkursu/

 

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/start-nowej-edycji-konkursu-seniorzy-w-akcji

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2023-03/tmp641c33025ba751.png?h=ffb19a9b&itok=Hlc---Pf