II Edycja „Konkursu na Koordynatora klubu seniora”

II Edycja „Konkursu na Koordynatora klubu seniora”

Data publikacji

Działania klubów i centrów seniora  mają przede wszystkim utrzymać aktywność społeczną lub zwiększyć ją dzięki posiadaniu większego zasobu czasu oraz motywacji, zapobiegać wszelkiego rodzaju wykluczeniu, w tym samotności oraz utrzymać sprawność psychiczną i fizyczną osób starszych.

O jakości działania klubów seniora decydują takie elementy, jak zasoby finansowe przeznaczone na ich prowadzenie, wsparcie ze strony społeczności lokalnej, w tym samorządu oraz ciekawy program działania i szeroki obszar oddziaływania. Wszystko to jednak nie jest możliwe bez czynnika ludzkiego zapewniającego sprawne zarządzanie, koordynowanie działań aktywizacyjnych i monitorowanie wydatków.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa zdając sobie sprawę z ważności pracy osób kierujących klubami ogłasza II edycję konkursu na najlepszego koordynatora klubu lub centrum seniora.

Regulamin konkursu zapewnia uhonorowanie pracy osoby kierującej klubem i pozwala także na skorzystaniu samych seniorów z dodatkowych ofert aktywizacyjnych finansowanych ze środków statutowych naszej Organizacji.

TERMIN II EDYCJI KONKURSU  

Zgłaszanie kandydatów trwa do 22.06.2023 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lipca 2023 r.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW  DOKONUJE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ LUB NA ADRES: konkursat[1]fundacja-proeuropa [dot] org [dot] pl z tytułem: „Konkurs na Koordynatora klubu seniora”.

Źródło: Informacja przekazana przez Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Grafika: https://pixabay.com/

 


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/aktualnosc/ii-edycja-konkursu-na-koordynatora-klubu-seniora

Załączniki
  • [0] http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2023-06/care-for-the-elderly-7380108_1920.jpg?h=c8d3a11c&itok=8PT7h0Eo
  • [1] http://www.infosenior.rops.torun.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif