Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
adres: ul Janiny Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń

Godziny pracy
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:

poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:30 - 15:30

wtorek - godz. 7:30 - 17:00

piątek - godz. 7:30 - 14:00

 

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Adam Szponka
tel. (56) 657 14 60

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Michał Neumann
tel. (56) 657 14 70


Adres źródłowy: http://www.infosenior.rops.torun.pl/formularz/kontakt

Załączniki